Vietnam
1800 234 235

Thông tư 28/2020 / TT

Ngày 04 tháng 09 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2020 / TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

Theo đó, quy tắc ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên phù hợp với yêu cầu của ngành giáo dục và pháp luật, chú ý không:

  • Làm sai lệch nội dung giáo dục và truyền thụ sai nội dung kiến ​​thức.

Gian lận trong kiểm tra, đánh giá nhằm cố ý làm sai lệch kết quả học tập của học sinh. Buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất. Bỏ tiết, bỏ tiết, cắt xén nội dung giáo dục theo ý muốn. Xâm phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của người khác; hút thuốc, uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *