Vietnam
1800 234 235

Thông tư 31/2021 / TT

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2021 / TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ nhà báo.

Theo đó, thẻ nhà báo được cấp có thời hạn 05 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ báo chí mới vào ngày 01 tháng 01 của năm bắt đầu nhiệm kỳ mới. Thẻ báo chí hiện hành có giá trị từ ngày 01/01/2021. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư, mời các bạn theo dõi tại đây.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *