Vietnam
1800 234 235

Thông tư số 141/2011 / TT

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2011 / TT-BTC quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và cá nhân người lao động. Vui lòng tham khảo chi tiết sau đây.

Thông tư 141/2011 / TT-BTC – Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm cho cán bộ, công chức

tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *