Vietnam
1800 234 235
info@vnemart.com.vn

Giải bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 5

Toán lớp 5 trang 59

Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk Toán 5

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5;

b) 16,25 x 6,7;

c) 0,24 x 4,7;

d) 7,826 x 4,5.

Hướng dẫn giải:

Bài 2:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

3,05

2,7

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 =

Hướng dẫn giải:

a)

Giá trị a x b và b x a luôn luôn bằng nhau.

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3: Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Hướng dẫn giải:

Chu vi vườn cây là:

(15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây là:

15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 (m) và 131,208 (m2)

Bài 2 trang 59 sgk Toán lớp 5

Bài 2:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

3,05

2,7

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 =

Hướng dẫn giải:

a)

Giá trị a x b và b x a luôn luôn bằng nhau.

Có thể bạn quan tâm  Bảng lựa chọn sách giáo khoa lớp hai mới

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3 trang 59 sgk Toán 5

Bài 3. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài (15,62m) và chiều rộng (8,4m). Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Giải

Chu vi vườn cây là:

((15,62 + 8,4 ) times 2 = 48,04 (m))

Diện tích vườn cây là:

(15,62 times 8,4 = 131,208 (m^2))

Đáp số: (48,04 m) và (131,208 m^2)

Giaibaitap.me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.