Vietnam
1800 234 235
info@vnemart.com.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Toán 3 – loigiaihay.com

Toán trang 9 lớp 3
Video Toán trang 9 lớp 3

Bài 1

a) Tính nhẩm:

3 x 4 =

2 x 6 =

4 x 3 =

5 x 6 =

3 x 7 =

2 x 8 =

4 x 7 =

5 x 4 =

3 x 5 =

2 x 4 =

4 x 9 =

5 x 7 =

3 x 8 =

2 x 9 =

4 x 4 =

5 x 9 =

b) Tính nhẩm:

200 x 2 = 300 x 2 =

200 x 4 = 400 x 2 =

100 x 5 = 500 x 1 =

Phương pháp giải:

a) Nhẩm bảng nhân trong phạm vi 5 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b) Nhân chữ số hàng trăm với thừa số thứ hai rồi viết thêm vào tận cùng kết quả hai chữ số 0.

Mẫu : 200 x 3 = ?

Nhẩm : 2 trăm x 3 trăm = 6 trăm

Vậy : 200 x 3 = 600.

Lời giải chi tiết:

a)

3 x 4 = 12

2 x 6 = 12

4 x 3 = 12

5 x 6 = 30

3 x 7 = 21

2 x 8 = 16

4 x 7 = 28

5 x 4 = 20

3 x 5 = 15

2 x 4 = 8

4 x 9 = 36

5 x 7 = 35

3 x 8 = 24

2 x 9 = 18

4 x 4 = 16

5 x 9 = 45

b)

200 x 2 = 400 300 x 2 = 600

200 x 4 = 800 400 x 2 = 800

100 x 5 = 500 500 x 1 = 500

Có thể bạn quan tâm  Đơn đăng ký xét tuyển thẳng đại học năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.