Vietnam
1800 234 235

Tỉ suất lợi nhuận doanh thu là gì? Mối quan hệ giữa ROS và ROA

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Video Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Trong tài chính kinh doanh thì không thể không nhắc đến tỷ suất lợi nhuận doanh thu, bởi lẽ tỷ suất lợi nhuận doanh thu là một trong những thước đo tài chính kinh doanh. Nhìn vào tỷ suất lợi nhuận doanh thu để biết được hiệu suất làm việc của một công ty, doanh nghiệp nào đó. Vậy tỷ suất lợi nhuận doanh thu là gì. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc nội dung liên quan đến: ” Tỷ suất lợi nhuận doanh thu là gì? Mối quan hệ giữ ROS và ROA”

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu là gì?

Tỷ suất lợi nhuận doanh thu ( Return on sales-ROS) là một trong những thước đo tài chính kinh doanh được sử dụng rộng rãi nhất. Mặc dù nó bắt đầu như một số liệu ngoại tuyến, nhưng nó có giá trị như nhau đối với các doanh nghiệp trực tuyến. Vậy tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là một tỷ số được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. Phép đo này cung cấp thông tin chi tiết về việc tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trên một đô la doanh thu. ROS ngày càng tăng cho thấy một công ty đang cải thiện hiệu quả, trong khi ROS giảm có thể báo hiệu những rắc rối tài chính sắp xảy ra. ROS có liên quan mật thiết đến tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh của một công ty .

– Tính toán lợi tức bán hàng: ROS = (Lợi nhuận ròng) : (Doanh thu bán hàng)

Lợi nhuận ròng thường được tính bằng cách lấy tất cả doanh thu bán hàng và sau đó trừ đi các khoản chi phí hoạt động ròng, trừ thuế và lãi vay. Vì vậy, một phiên bản mở rộng của công thức sẽ là

ROS = ((Doanh thu bán hàng) – (Chi phí hoạt động)) : (Doanh thu bán hàng)

– Kết quả là một tỷ lệ phần trăm thể hiện hiệu quả cơ bản của một doanh nghiệp, về mặt chuyển đổi đầu tư thành lợi nhuận. Tỷ lệ phần trăm đơn lẻ này sau đó trở thành một số liệu cơ bản có thể được sử dụng để đánh giá hoạt động của một hoạt động trong những năm qua. Khi tính toán lợi tức bán hàng, các nhà đầu tư có thể nhận thấy rằng một số công ty báo cáo doanh thu thuần trong khi những công ty khác báo cáo doanh thu. Doanh thu thuần là tổng doanh thu trừ đi các khoản tín dụng hoặc khoản tiền hoàn lại được trả cho khách hàng để trả lại hàng hóa. Doanh thu thuần có thể sẽ được liệt kê cho các công ty trong ngành bán lẻ, trong khi những công ty khác sẽ liệt kê doanh thu.

– Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là một tỷ số tài chính tính toán mức độ hiệu quả mà một công ty đang tạo ra lợi nhuận từ doanh thu hàng đầu của mình. Nó đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty bằng cách phân tích tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu được chuyển thành lợi nhuận hoạt động. Việc tính toán cho thấy một công ty đang sản xuất các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi của mình một cách hiệu quả như thế nào và cách quản lý của công ty điều hành hoạt động kinh doanh. Do đó, ROS được sử dụng như một chỉ báo về cả hiệu quả và lợi nhuận. Các nhà đầu tư, chủ nợ và các chủ nợ khác dựa vào tỷ lệ hiệu quả này bởi vì tỷ lệ này phản ánh chính xác tỷ lệ tiền mặt hoạt động mà một công ty kiếm được trên doanh thu và cung cấp thông tin chi tiết về cổ tức tiềm năng, tiềm năng tái đầu tư và khả năng trả nợ của công ty.

– ROS được sử dụng để so sánh các phép tính thời kỳ hiện tại với các phép tính từ các kỳ trước. Điều này cho phép một công ty tiến hành phân tích xu hướng và so sánh hiệu suất hiệu quả nội bộ theo thời gian. Nó cũng hữu ích khi so sánh tỷ lệ phần trăm ROS của một công ty với tỷ lệ phần trăm ROS của một công ty cạnh tranh, bất kể quy mô.

Xem thêm: Cách tính lợi nhuận và phân chia lợi nhuận, cổ tức trong công ty

– Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hoạt động thường được sử dụng để mô tả một tỷ số tài chính tương tự. Sự khác biệt chính giữa mỗi cách sử dụng nằm ở cách bắt nguồn các công thức tương ứng của chúng. Cách tiêu chuẩn để viết công thức cho tỷ suất lợi nhuận hoạt động là thu nhập hoạt động chia cho doanh thu thuần. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là cực kỳ giống nhau ngoại trừ tử số thường được viết là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) trong khi mẫu số vẫn là doanh thu thuần.

2. Mối quan hệ giữa ROS và ROA

Lợi nhuận/ Tổng tài sản = Lợi nhuận/ Doanh thu : Doanh thu/ Tổng tài sản.

– Phương trình này được gọi là phương trình phân tích Dupont. Chỉ số ROA được tính bằng Lợi nhuận/Tổng tài sản, còn vòng quay tổng tài sản được tính bằng Doanh thu/Tổng tài sản. Từ phương trình trên ta thấy tỉ số ROS và ROA có mối quan hệ tương quan với nhau. Với số vòng quay tổng tài sản không đổi, tỉ số ROS tăng giúp cho tỉ số ROA tăng tương ứng. Có thể nhận xét được doanh nghiệp đó đã quản lí tốt chi phí trong kỳ. Ngược lại, với vòng quay tổng tài sản không đổi, tỷ số ROS giảm dẫn đến tỷ số ROA giảm, thể hiện doanh nghiệp quản lý chi phí chưa hiệu quả.

– Giống như nhiều số liệu kinh doanh khác, ROS hữu ích nhất trong việc khám phá các xu hướng dài hạn trong suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm. Bởi vì nó có thể được tính toán nhanh chóng, ROS rất có giá trị trong việc theo dõi hiệu quả của một hoạt động theo thời gian. ROS tăng không nhất thiết có nghĩa là doanh thu phải tăng – nó cũng phản ánh hiệu quả hoạt động. Mặt khác, ROS giảm có thể là dấu hiệu của việc quản lý tài chính kém hoặc lãng phí. Các tổ chức phấn đấu cho sự ổn định nên giám sát chặt chẽ ROS của họ. Với Lợi tức bán hàng cao, các công ty có thể thoải mái sống sót qua những đợt suy thoái kinh tế nhỏ và doanh số bán hàng mất hiệu lực.

– Hạn chế của việc sử dụng lợi tức bán hàng : Lợi tức bán hàng chỉ nên được sử dụng để so sánh các công ty hoạt động trong cùng một ngành và lý tưởng nhất là giữa những công ty có mô hình kinh doanh và số liệu bán hàng hàng năm tương tự. Các công ty trong các ngành khác nhau với các mô hình kinh doanh hoàn toàn khác nhau có tỷ suất lợi nhuận hoạt động rất khác nhau, vì vậy việc so sánh chúng bằng cách sử dụng EBIT trong tử số có thể gây nhầm lẫn.

– Để dễ dàng so sánh hiệu quả bán hàng giữa các công ty khác nhau và các ngành khác nhau, nhiều nhà phân tích sử dụng tỷ suất sinh lời loại bỏ ảnh hưởng của các chính sách tài chính, kế toán và thuế: thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao(EBITDA). Ví dụ, bằng cách cộng thêm khấu hao, biên lợi nhuận hoạt động của các công ty sản xuất lớn và các công ty công nghiệp nặng có thể so sánh được hơn. EBITDA đôi khi được sử dụng như một đại diện cho dòng tiền hoạt động , vì nó loại trừ các chi phí không phải tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao. Nhưng EBITDA không bằng dòng tiền. Đó là bởi vì nó không điều chỉnh cho bất kỳ sự gia tăng nào trong vốn lưu động hoặc tính toán các khoản chi tiêu vốn cần thiết để hỗ trợ sản xuất và duy trì cơ sở tài sản của công ty – như dòng tiền hoạt động.

– Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là một tỷ số tài chính tính toán mức độ hiệu quả mà một công ty đang tạo ra lợi nhuận từ doanh thu hàng đầu của mình. Nó đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty bằng cách phân tích tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu được chuyển thành lợi nhuận hoạt động. ROS được sử dụng như một chỉ báo về cả hiệu quả và lợi nhuận vì nó cho thấy một công ty đang sản xuất các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi của mình một cách hiệu quả như thế nào và cách quản lý của công ty điều hành hoạt động kinh doanh.-

– Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hoạt động thường được sử dụng để mô tả một tỷ số tài chính tương tự. Sự khác biệt chính giữa mỗi cách sử dụng nằm ở cách bắt nguồn các công thức tương ứng của chúng. Cách tiêu chuẩn để viết công thức cho tỷ suất lợi nhuận hoạt động là thu nhập hoạt động chia cho doanh thu thuần. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là cực kỳ giống nhau ngoại trừ tử số thường được viết là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) trong khi mẫu số vẫn là doanh thu thuần.

Xem thêm: Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh doanh thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *