Unit 2 lớp 9: City life | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 2 lớp 9: City life

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 2 City life – Getting started – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

 • Từ vựng Unit 2: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. Replace the word(s) …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Put one of the adjectives … 2. Which of the following …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the beginnings … 2. Complete the text …

  Xem lời giải

 • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Which of the following … 2. Read the passage …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Read the passage …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Does your city … 2. Listen and write …

  Xem lời giải

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the word … 2. Put one word …

  Xem lời giải

 • Project (phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the items … 2. Delete the words …

  Xem lời giải

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 9 Tập 1 mới tiếp theo:

 • Unit 1: Local environment
 • Unit 2: City life
 • Unit 3: Teen stress and pressure
 • REVIEW 1 (UNIT 1-2-3)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *