Lớp 2: Âm nhạc – Học bài hát Xoè hoa – Tài liệu text

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1></div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

Nội dung chính

Âm nhạc: Tiết 4

<b>Học bài hát: XÒE HOA</b>

<i>Dân ca Thái</i>

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

<b> Từ mồng 1 tháng giêng cho tới ngày xuống </b><b>đồng (15 tháng giêng) hằng năm, ở vùng Tây </b><b>Bắc, lại có hội xịe rộn rã với điệu múa nổi tiếng </b><b>của các cô gái Thái. Người dân ở đây quan niệm </b><b>rằng khi xuống đồng phải có múa xịe thì lúa </b><b>mới trổ bơng, ngơ mới tươi tốt, mận mới đơm </b><b>hoa kết trái.</b>

Những chàng trai, cô gái mặc trang phục lộng lẫy nhập vào hội xòe, nhịp bước chân uyển chuyển, nét mặt tươi vui, cùng xòe theo tiếng nhạc, vang động cả núi rừng. Bắt đầu từ điệu “đi xa” rồi tiếp là “xòe đập lúa”, phụ nữ cầm tay nhau xoay ba, bốn vòng, rồi “xòe đập lưng”, “xòe kèn”, “xịe đơi”, “xịe múa nón”…

</div><span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

Âm nhạc: Tiết 4

<b>Học bài hát: XÒE HOA</b>

<i>Dân ca Thái</i>

</div><span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5>

Âm nhạc: Tiết 4

<b>Học bài hát: XÒE HOA</b>

<i>Dân ca Thái</i>

* Đọc lời ca:

Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang.

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng.

Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng.

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa.

* Tập hát từng câu:

</div><span class=’text_page_counter’>(6)</span><div class=’page_container’ data-page=6>

Âm nhạc: Tiết 4

<b>Học bài hát: XÒE HOA</b>

<i>Dân ca Thái</i>

<i>Lời mới: Phan Duy</i>

* Hát kết hợp gõ đệm

+ Gõ đệm theo phách:

Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang.

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng.

Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng.

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

</div><span class=’text_page_counter’>(7)</span><div class=’page_container’ data-page=7>

Âm nhạc: Tiết 4

<b>Học bài hát: XÒE HOA</b>

<i>Dân ca Thái</i>

* Hát kết hợp gõ đệm

+ Gõ đệm theo nhịp.

Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang.

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng.

Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng.

Tay nắm tay ta cùng xòe hoa.

x x x x

x x

x x

x x

</div><span class=’text_page_counter’>(8)</span><div class=’page_container’ data-page=8>

Âm nhạc: Tiết 4

<b>Học bài hát: XÒE HOA</b>

<i>Dân ca Thái</i>

</div><span class=’text_page_counter’>(9)</span><div class=’page_container’ data-page=9></div><!-links->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *